Ine, bu nähili işleýär.

 • Fei Fei Durnukly materiallary ulanyp, ýörite haltalar, Bagshli haltalar Müşderileriň islegleri boýunça düzülendir
 • ISO9001, ISO14001 kepilnamasy, BSCI we SEDEX zawodynyň Audit we Walmart bahalandyrmasyndan geçdik
 • Greenaşyl topragymyza oňyn täsir etmegi maksat edinýäris

Daşky gurşawa dost we jemgyýetçilik jogapkärçiligi

FeiFei başga.Torbalarymyz durnukly çig maldan we gaýtadan işlenen poliesterden (biderek plastik çüýşelerden tapylan plastmassa) ýasalýar.

Adatdan daşary önümleri we müşderi hyzmatyny bermäge deň derejede borçly.

Soragyňyzy iberiň, size 24 sagadyň dowamynda jogap berler

Korporatiw jogapkärçilikgaryplygy we hapalanmagy ýok etmek

Nädip işleýäris

Yzygiderli barlaglary geçiriň

Adalatly iş tejribesini goşuň

Halkara zähmet we ülňüleri ýerine ýetiriň we töläň

 

 

 

Müşderilerimiz tarapyndan ynamdar


Kooperatiw supermarket markasy

BIZI şahadatnamalarymyz

 • ISO9001
 • SA8000
 • BSCI
 • GRS
 • SEDEX
 • BRC
 • Walmart baha bermek
 • Greenaşyl ýaprak
 • GSV
 • CROKODILE Audit
 • CAPR
 • ISO14001
 • Disneý barlagy
 • Maksatlaýyn barlag