Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

Biz OEM & ODM zawody we 2007-nji ýyldan bäri ekologiýa taýdan arassa sumkalar öndürmekde ýöriteleşen eksportçy.

Takyk sitata almak üçin bize zerur käbir jikme-jiklikler näme?

Material, sumkanyň ölçegi, reňki, logotip profili, çap, mukdar we beýleki zerurlyklar

Zawodyňyz nirede?Men ol ýere nädip baryp bilerin?

Zawodymyz Hytaýyň materigi, Fujian welaýatynyň Sýamen şäherinde ýerleşýär, Zawod sapary mähirli garşylanýar.

Esasy önümleriňiz näme?

Dokalan däl, poliester, RPET, pagta, Canwas, Jute, PLA we daşky gurşawa zyýanly beýleki materiallar sumkalaryna, şol sanda dürli stil, söwda haltalary, torbalar, torbalar, tozan haltalary, bukulýan haltalar, kosmetiki haltalar, ammarlara üns berýäris. sumkalar, sowadyjy haltalar, egin-eşik haltalary we ultrases haltalary.

Maňa birnäçe nusga iberip bilersiňizmi?Bahasy

Elbetde, inwentar nusgalary mugt, diňe iberiş bahasyny töleýärsiňiz, kurýer hasabyňyzy hödürleýärsiňiz.satuw toparymyza.

Customörite nusgalar üçin bize gözleg ibermegiňizi haýyş edýäris.Gurluşyň wagty 3-7 gün

Zawodyňyz hil gözegçiligi meselesinde nähili işleýär?

"Hil ileri tutulýar."Elmydama başyndan ahyryna çenli hil gözegçiligine hemişe uly ähmiýet berýäris.Zawodymyz Intertek, SGS tassyklamasyny gazandy.

Önümçilik kuwwatyňyz hakda my we harytlarymyň wagtynda eltiljekdigine nädip göz ýetirip bilersiňiz?

Fei Fei 20,000 inedördül metr meýdany, 600 işçi we aýlyk önümçilik kuwwaty 5 million bölek.

Dünýä markasynyň müşderisi näme?

SELINE, BALENCIAGA, LAKOSTE,KANAL, KATE SPADE, L'OREAL, ADIDAS, SKECERS, P & G, TOMFORD, DISNEY, NIVEA, PUMA, MARY KAY we ş.m.

Haýsy şahadatnamaňyz bar?

GRS, Green Leaf, BSCI, Sedex-4P, SA8000: 2008, BRC, ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, Disney, Wal-mart we Target-a baha berýäris.

Supermarket üçin önüm hödürleýärsiňizmi?

Wal-mart, Sainbury, ALDI, Waitross, M & S, WHSmith, JOHN LEWIS, PAK NS, Täze Dünýä, Ammar, Maksat, Lawson, Family Mart, Takaşimaýa we ş.m. üçin sumka ýasadyk.

MOQ näme?

Customörite sargytlar üçin MOQ 1000 bölek.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?